Статья

2009-05-18

Чи законні підстави банків для підняття процентної ставки.

Найбільш поширені помилки банків при піднятті процентних ставок:

1. Банк зобов’язаний направити письмове повідомлення про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом Позичальнику на адресу, яка вказана в кредитному договорі. Так, згідно п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 13.01.2006 року. Про зміну відсоткової ставки за кредитно заставним договіром позичальник повідомляється кредитодавцем (Банком) письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною. Тобто, Позичальник повинен бути повідомлений про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом, особисто. Якщо позичальник особисто не одержував повідомлення від банку, не розписувався про його отримання, ця обставина може бути використана в суді.

2. Банк міг ініціювати зміни до кредитного договору на протязі 7 календарних днів після зміни облікової ставки Національного банку України
Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» від 13.01.2006 Про зміну відсоткової ставки за кредитно заставний договіром споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Важаемо, що позиція по цьому питанню може бути зведена до того, що вказане питання є істотною умовою договору, а тому між сторонами кредитного договору відносно нього повинно бути досягнуто згоди. Вказане питання повинно бути врегульоване шляхом укладення правочину. Згідно ст. 638 Цивільного кодексу України Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Тобто, для визнання вказаної умови істотною потрібна заява сторони кредитного договору.В нашому випадку це усна чи письмова заява Позичальника. Така заява повинна була бути зроблена до укладення кредитного договору. Тому, у нашому випадку Позичальник має посилатися на те, що на момент укладення кредитного договору він виходив з того,що банк міг ініціювати зміну відсоткової ставки за кредитом лише на протязі 7 календарних днів після виникнення відповідної підстави - зміни облікової ставки Національним банком України.Правовою підставою для цього є положення ст. 8 Цивільного кодексу України відповідно до якої:«Якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини(аналогія закону). Найбільш подібною за змістом нормою законодавства очевидно є п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» від 13.01.2006 року. ця норма передбачає обов’язок банку повідомити Позичальника про зміну розміру відсоткової ставки на протязі 7 календарних днів після прийняття банком відповідного рішення. За аналогією повинно вирішуватися і питання про строки ініціювання банком таких змін. Тобто, банк може порушити питання про зміну відсоткової ставки за кредитним договором на протязі 7 календарних днів після зміни розміру облікової ставки Національного банку України. Потрібно відмітити і те, що згідно ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» від 13.01.2006 року Нечіткі або двозначні положення договорів із Позичальниками тлумачаться на користь Позичальника.

3. Направлення листа на адресу Позичальника не тотожне повідомленню Позичальника
Банк у визначений законом строк зобов’язаний не тільки направити письмове повідомлення про зміну умов кредитного договору, але і повідомити про це особисто Позичальника. Крім того, повинен минути певний проміжок часу з моменту відправлення повідомлення до моменту його вручення адресату. Відправлення листа не є і не може вважатися повідомленням позичальника про зміну умов кредитного договору. При цьому, реалізація обох етапів повинна бути здійснена з дотриманням 7 денного строку передбаченого п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів». Аналогічна позиція міститься і в листі Національного банку України № 40-110/2429-7199 від 16.07.2007 року, де вказано що банк має право змінювати процентну ставку за кредитом з дотриманням строку повідомлення Позичальника в сім днів.

4. Письмова форма договору передбачає обмін документами
Згідно ст. 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору вчиняється у тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Правочини вчиняються усно або в письмовій формі (ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України). Так, відповідно до ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому, норма закону носить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Іншими словами, обмін листами є обов’язковим. Якщо обмін листами не відбувся «формально» правочин не може вважатися вчиненим у письмовій формі. Наслідки недодержання письмової форми договору передбачені ч. 2 ст. 1055 Цивільного кодексу України, відповідно до якої «кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним». Також ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» року (з наступними змінами і доповненнями) прямо передбачено що Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь Позичальника.


Юридические услуги в Киеве
Курсы валют
Задай вопрос юристуОтветы на вопросы
Имя:
E-mail:
Телефон:
Вопрос:

Юридическая фирма «Экономико-Правовой Центр» - Ваш надёжный юридический партнёр в Киеве

Услуги адвоката Абонентское юридическое обслуживание Юридическое сопровождение бизнеса Антикризисное сопровождение Органы власти Юридические консультации онлайн Возврат долгов Регистрация юридических и физических лиц Ликвидация предприятий в Киеве Экономико-правовой портал